Market satuw (POS)

Market söwdada düýpli çözgüt

Market (Pos) systemasy bu name?

Akhasap, uly bölek satuw zynjyrlarynda we minimal bazarlarda ulanylýan we dükan satuwyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän söwda awtomatizasiýasy üçin POS ulgamyny hödürleýär. Bölek we restoran işi üçin POS ulgamlary kassa monitory we POS klawiaturasy ýa-da monoblokly senagat kompýuteridir. , söwda programma üpjünçiligi, onlaýn töleg, EGAIS üçin käbir modellerde - 2D ştrih-skaner. Bu ulgam gije-gündiziň dowamynda 24 sagat işlemäge ukyply, 54-FZ-e laýyk gelýär we satuwdan öňki tälim aldy. POS ulgamynyň bahasy konfigurasiýa, programma üpjünçiligi we onlaýn tölegiň elýeterliligine baglydyr. Pul tygşytlamak üçin köp POS ulgamlary diňe iň zerur enjamlar bilen üpjün edilýär we POS ulgamy aýratyn bölekleri satyn almakdan has az çykdajy eder. Türkmenistanyň ähli sebitlerinde Akhasap hyzmatdaşlaryndan POS ulgamyny satyn alyp bilersiňiz.

0

Ýerine ýetirilen taslamalar

0

Kärhananyň işgärleri

0

Kärhananyň bölümleri

0

Ýyldan bäri bazarda

Bu siziň çözgüdiňiz

2011 den bäri Türkmenistanyň awtomatlaşdyrma bazarynda, esasan hem Market,Restoran, Lomaý söwda we beýleki dürli görnüşdäki söwda ulgamlaryny ýenilleşdirme we awtomatlaşdyrmada özini giňden tanatdy.

Habarlaşmak üçin

Hyzmatlar

  • Market söwda Nokatlary
  • Satyjy terminallary
  • Restoranda,afisant hyzmaty
  • Afisant el terminaly
  • Ammar,Aluw we önümçilik
  • Ammar we önümçilik hasabatlary
© Copyright 2020 -www.akhasap.com