Biziň taryhymyz

Edilen işler

 • 2012

  Ilkinçi gurnamalar

  lkinçi gezek AKhasap programmasy markeda gurnaldy.Şol ýylyň içinde hem Akhasap programmasyna Restoexpress we Pos sistemasy otyrdyldy

 • 2013

  Hyzmatlar giňeýär

  Bu ýylyň Ýanwar aýynda Akhasapda Haryt önümçiligiň reseptlaryny hasaplama ulgamy goşulýar

 • 2015

  Mobil goşundy

  Müşderileriň isleginiň artmagy esasynda Akhasap bilen sazlaşykly işleýän Aksargyt mobil goşundysy goşuldy

 • 2016

  Harytlaryň bahalaryny dolandyrma

  Mobilnyý telefonyň üsti bilen harytlaryň bahalaryn görme ulgamy ýerleşdirildi

 • 2018

  Şereketiň giňelmegi

  Akhasapda Işgärler bölümini dolandyrmak ulgamy goşuldy.Şeýle hem Akhasabyň Aşgabat suw zawodyna ornaşdyrylmagy we Mary welaýatyna distributsanyň ornaşdyrylyp başlanmagy

0

Ýerine ýetirilen taslamalar

0

Kärhananyň işgärleri

0

Kärhananyň bölümleri

0

Ýyldan bäri bazarda

Bu siziň çözgüdiňiz

2011 den bäri Türkmenistanyň awtomatlaşdyrma bazarynda, esasan hem Market,Restoran, Lomaý söwda we beýleki dürli görnüşdäki söwda ulgamlaryny ýenilleşdirme we awtomatlaşdyrmada özini giňden tanatdy.

Habarlaşmak üçin

Hyzmatlar

 • Market söwda Nokatlary
 • Satyjy terminallary
 • Restoranda,afisant hyzmaty
 • Afisant el terminaly
 • Ammar,Aluw we önümçilik
 • Ammar we önümçilik hasabatlary
© Copyright 2020 -www.akhasap.com