Aksargyt

Mobilnyý distributor

Mobilnyý distributor dimek näme?

Distributsa bu - harydy paýlamak, harytlary satmak, harytlary paýlaýyş torunyň üsti bilen paýlamagy gurnamakdyr. Paýlamak, dürli alyjylaryň arasynda maddy akymy paýlamak prosesinde amala aşyrylýan özara baglanyşykly funksiýalaryň toplumydyr. Şeýlelik bilen, paýlanyş logistikasy ýa-da fiziki paýlama, önümleri almak, sargyt alnan wagtynda saklamak we müşderä indiki gowşuryş bilen baglanyşykly işdir. Marketing garyndysynyň beýleki üç elementi önüm, baha we önümi mahabatlandyrmakdyr.Aksargyt mobil hyzmaty siziň harydyňyzy şäher içine we şäher daşyna eltip berme hyzmatyňyzy has hem golaýlaşdyrar

0

Ýerine ýetirilen taslamalar

0

Kärhananyň işgärleri

0

Kärhananyň bölümleri

0

Ýyldan bäri bazarda